Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny w związku z RODO

Od 25 maja 2018 obowiazują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Salon kosmetyczny „Kamelie” z siedzibą w 87-800 Włocławek, ul. Pawia 13.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, napisz do nas. Oto nasze dane kontaktowe:

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas Twojej wizyty, prośby o kontakt lub wymiany wizytówek w trakcie wydarzeń lub spotkań, w których uczestniczymy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do odpowiedzi na zapytania ofertowe jak i w związku z wykonaniem usług w zakresie kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Salon kosmetyczny „Kamelie” przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Salon kosmetyczny „Kamelie” wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail lub numeru telefonu, aby skontaktować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub tradycyjnej formy kontaktu telefonicznego.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać gdy:

  • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Salon kosmetyczny „Kamelie”,
  • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
  • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
  • twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane powinny być usunięte.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Salon kosmetyczny „Kamelie” przechowuje Twoje dane osobowe w związku z wykonaniem umowy, do momentu rezygnacji z usługi, lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
Jednocześnie, w celu rozliczalności przez okres, w którym Salon kosmetyczny „Kamelie” zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.